SpawnChildSetupFunc


Description:

public delegate void SpawnChildSetupFunc ()

Namespace: GLib
Package: glib-2.0